ФАРЕС БГ ЕООД

За нас

Създадена през 2005 година, компанията FARES развива своята дейност в минно- суровинната индустрия, чрез добив на калцид и филтриращи пясъци. През 2013 година създава собствено производство в областта на строителните материали. Компанията предприема важни стъпки за развитие и за кратко време марката FARES се налага на пазара. През годините успяхме да модернизираме процеса на работа и да развием
своето производство и в сферата на строителните химикали.
Наша мисия е да осигурим на крайния потребител удовлетвореност от нашите продукти, защото качеството не е съвпадение, а резултат от дългогодишни усилия.
Визията за бъдещето на компанията е свързана с позиционирането на марката FARES сред най-добрите в областта на строителството и строителните материали.
Нашите цели са свързани с изграждане и затвърдяване на дълготрайни отношения с нашите клиенти, базирани на професионализъм и лоялност, които са гаранция за успех и стабилно развитие.